Landstinget höjer skatten

Landstingsfullmäktige klubbade idag igenom förslaget om en skattehöjning med 60 öre.
I Ragunda betyder det att den totala skatten höjs till 35,32 kronor per intjänad hundralapp. Även barnhabiliteringens framtid ska avgöras. Det troliga resultatet blir att barnhabiliteringen tillförs 2 miljoner kronor, i stället för 3 miljoner som föräldrar och anhöriga har krävt som ett minimum.