Fole-familj får resa långt

Bristen på barnomsorgsplatser kan medföra en restid på närmare tre timmar för en familj i Fole ! Dagisplatserna i de socknar som ligger närmast Fole är fullbelagda. Sabina Olsson i Fole får istället resa till Tingstäde för att lämna sina barn och därefter till Visby för att bedriva sina studier. ''Det är ohållbart både ekonomiskt och tidsmässigt'', tycker Olsson. Freddy Sirland är barnomsorgschef och han är medveten om att det inte är en helt lyckad lösning för en Folefamilj att ha sina barn i Tingstäde, men han hoppas fortfarande på en bättre lösning för Sabina Olssons familj.