Sänkt bidrag - länsstyrelsen vill ha omprövning

Kostnaderna för underhåll av enskilda vägar i Västernorrland har de senaste åren stigit med 30-35 procent de senaste åren. Det beror dels på prisökningar men också på bidrag till dom enskilda vägarna sänkts.
Länsstyrelsen befarar att att situationen kommer att medföra försämrad standard på det enskilda vägnätet. Länsstyrelsen vill därför att regeringen omprövar anslaget till enskilda vägar och höjer bidragsprocenten.