Eu vill lindra torskfiskestopp

EU-kommissionen vill inte ha totalstopp för allt torskfiske inom EU - men minska fisket drastiskt, med 80 procent. Orsaken är de kraftiga protesterna.
Det är EU-kommisionärer Franz Fischler som vill undvika ett totalstopp på grund av de kraftiga protesterna från fiskare i Nordsjön och från flera EU-länder. Fischler vill dessutom skära ner fisket av kolja, vitling rödtunga och sjötunga efter det fisket även drabbar torsken. Torskfisket ska minska genom att fiskefartygen får vara till sjöss färre dagar och att bättre fiskeredskap som skonar småtorsk införs. Desstuom ska kontrollen öka och fångstkvoterna skäras.