Första vapeninspektionen i Irak

FNs vapeninspektörer genomförde på onsdagen sin första inspektion på tre år. En militär anläggning öster om Bagdad inspekterades.
Vapeninspektörerna följdes på avstånd av en stor klunga av jounalister som inte släpptes sin. Enligt FN:s säkerhetsråds resolution måste Irak avstå från alla sina massförstörelsevapen, annars hotar allvarliga konsekvenser