Metall låter avtal löpa

Metall säger inte upp avtalet för det tredje året. Det beslutade förbundsstyrelsen på onsdagen. Enligt Metall vore en uppsägning olycklig bland annat med tanke på den svajiga konjunkturen.
Men Metall poängterar att medlemmarna är mycket irriterade på motpartens agerande i delpensionsfrågan. I det treåriga avtalet angavs att parterna skulle göra upp frågan om delpension lokalt på arbetsplatserna. Men detta har gått trögt, och arbetstidsfrågan spås bli en het fråga inför avtalsrörelsen 2004, enligt Metall..