Permanent myggbekämpning diskuteras

Nu kan myggbekämpningsprojektet i Nedre Dalälvsområdet bli permanet. Det är Västmanlands lanshövding Mats Svegfors som fått regeringens uppdrag att ta fram ett plan för den framtida myggbekämpningen och i dag möttes de inblandade för att diskutera framtiden.
Bland annat diskuterades hårdare kontroller av vilka effekter en fortsatt besprutning skulle få på fågellivet och hur besprutningen ska finansieras. Först i maj ska det vara klart vad som händer med myggbekämpningen.