Kritik mot kyrkans skogsmiljöarbete

Naturskyddsföreningen och renägande samer kritiserar Luleå stift för att sätta ribban för lågt i miljöfrågor.
Det finns två olika miljömärkningar för skogsbruket. Luleå stift har valt den som är skogsägarnas och sågverkens egen miljöcertifiering. Nu har Svenska samers riksförbund och en rad naturvårdsorganisationer skrivit ett brev till kyrkan. Brevskrivarna tycker att det är ett svek av kyrkan att inte ansluta sig till den märkning som man menar skulle ställa större krav på naturhänsyn och dessutom ge ett starkt skydd för samernas rättigheter.