Mer träning och färre matcher skonar knän

Mer träning och allsidig träning kan vara ett sätt att förebygga allvarliga korsbandsskador, det säger Kerstin Söderman lektor vid sjukgymnastikutbildningen i Umeå.
Kerstin Söderman som även skrivit en doktorsavhandling om skador hos unga kvinnliga fotbollspelare, tycker att det är viktigt att matcha unga flickor varsamt. Undersökningar visar nämligen att unga flickor som börjar spela i seniorlaget för tidigt, i större utsträckning råkar ut för korsbandskador. Kerstin Söderman tycker även att för tidigt spel i seniorlaget borde diskuteras av tränare och ledare inom damfotbollen.