Pengar till skola och omsorg

Mer pengar till skolan och socialtjänsten, det föreslår socialdemokraterna i sin budget för nästa år. Fler inflyttade Umebor ger mer skattepengar och statliga pengar har förbättrat kommunens ekonomiska situation.
37 miljoner extra finns nu att fördela till styrelser och nämnder. Skolan får 25 miljoner och av det går 20 miljoner till för- och grundskolan, lite mindre 5 miljoner går till gymnasienämnden. Skolan slipper även betala av en del av sitt underskott på 118 miljoner - 70 miljoner trollar politikerna helt enkelt bort, eller lyfter åt sidan som kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund säger. Även socialtjänsten slipper att betala sitt underskott på 21 miljoner och man får även ytterligare 10 miljoner mer nästa år.