Kalmar flygplats bäst igen

Kalmar flygplats är bäst i landet när resenärerna får säga sitt. Och det är tredje året i rad för Kalmars del. Varje år genomförs med hjälp av Sifo en passagerarenkät på Luftfartsverkets alla 19 flygplatser, och resenärerna får där bedöma service, kunnighet och bemötande bland annat.
För Kalmars del innehöll 83 % av svaren betyget fyra eller fem på en femgradig skala.