Samtalsstöd bra för hjärtsjuka kvinnor

Stress och depression är vanligt hos kvinnor med hjärtinfarkt. Efter infarkten får kvinnorna dåligt självförtroende och tappar livsgnistan. Hittills har det varit svårt att få med dem i olika behandlingsgrupper. Men i projektet ”Kvinnohjärtan” visar nu forskare från Umeå att det går att hjälpa de hjärtsjuka kvinnorna tillbaka.
Omkring 10 000 kvinnor överlever en hjärtinfarkt varje år och många drabbas också av sjukdomar i hjärtats kranskärl. Kvinnor med hjärtsjukdom är ofta mer deprimerade än män i samma situation, de känner sig ensamma och har inte velat delta lika mycket i rehabilitering. Därför har forskarna skräddarsytt ett rehabiliteringsprogram för medelålders kvinnor i grupp och de första resultaten är nu klara. – Vi har precis behandlat färdigt och börjat se att jämfört med dem som inte får den här behandlingen får våra kvinnor i grupp en bättre livskvalitet, de minskar sin stress signifikant och de får en ökad energinivå, en ökad vitalitet, berättar psykolog Gunilla Burell vid Uppsala universitet. Under ett år har kvinnorna fått lära sig bemästra livsproblem, att handskas med relationer och hantera sina egna känslor och det har gett mycket goda resultat jämfört med kvinnor i en kontrollgrupp som inte fick samma stöd. Kvinnor behöver annorlunda behandling än män, säger Gunilla Burell. Och hon har ett gott råd till alla kvinnnor med hjärtsjukdom. – Prata med alla tillgängliga stödpersoner, med professionen, alltså kranskärlssköterskor, läkare, tala med dina medsystrar, tala med dina vänner som du har omkring dig, berätta hur du har det så du delar erfarenheter och se att du inte är så ensam. Många hjärtkvinnor känner sig väldigt ensamma, kan man se att man har mycket gemensamt med andra, tror jag det kan vara en första hjälp att se att jag kanske kan förändra mitt liv på vissa sätt.
Anna Larsson