Inget omval efter anmälan om valfusk

Det blir inget omval i riksdagsvalet i Stockholm efter anmälan om valfusk i Rinkeby. Riksdagens valprövningsnämnd avskrev idag överklagandet från kristdemokraten Fredrik Wallén om valfusk i riksdagsvalet.
Per Axel Sahlberg i valprövningsnämnden säger att det hade krävts att socialdemokraterna hade fått cirka 5000 röster för mycket i valkretsen för att mandatföredelningen skulle ha påverkats av eventuellt valfusk. Det är något som nämnden inte uppfattar som sannolikt, ens om det förekommit fusk. Valprövningsnämnden tar nästa vecka ställning till om landstingsval och kommunalval ska göras om på grund av det anmälda fusket .