Nordiska män utnyttjar estniska prostituerade

En tredjedel av de som utnyttjar prostituterade i Estland beräknas vara män från de nordiska länderna. Det uppger estniska myndigheter.
Den ansvarige för jämställdehetsfrågor på det estninska socialdepartementet hoppas nu på en lag liknande den svenska som förbjuder sexköp. Men han tror att opinionen inte är mogen för det än. Varje år beräknas cirka 500 estniska kvinnor och flickor som reser utomlands ofrivilligt eller frivilligt hamna i prostitution.