EU-kommissionen vill minska torskfisket med 80 %

EU-kommissionen vill inte ha totalstopp för allt torskfiske inom EU - men minska fisket drastiskt, med 80 procent. Det är EU-kommissionären Franz Fischler som vill undvika ett totalstopp på grund av de kraftiga protesterna från fiskare i Nordsjön och från flera EU-länder.
Fischler vill dessutom skära ner fisket av kolja, vitling, rödtunga och sjötunga eftersom det fisket även drabbar torsken. Torskfisket ska minska genom att fiskefartygen får vara till sjöss färre dagar och att bättre fiskeredskap som skonar småtorsk införs. Desstuom ska kontrollen öka och fångstkvoterna skäras ned.