Sonerachef slipper häkte

Helsingfors tingsrätt hävde på onsdagen häktningen av Soneras säkerhetschef, domstolen gjorde det på polisens begäran.
Enligt polisen finns det inte längre skäl att hålla säkerhetschefen inlåst, men han är trots det fortfarande misstänkt för att ha deltagit i den kartlägggning av de anställdas telefonsamtal som avslöjades för en tid sedan.