Terrorattackerna 11 september utreds i USA

USA:s president Bush godkände i dag inrättandet av en särskild kommission som ska undersöka varför regeringen inte kunde förutse eller hindra terrorattackerna den 11 september förra året.

Kommissionen ska ledas av den tidigare utrikesministern Henry Kissinger och ska bestå av lika många demokrater och republikaner.