Socialdemokratiskt valfusk påverkade ej resultatet

Det socialdemokratiska valfusket var inte tillräckligt omfattande för att påverka resultatet för riksdagsvalet i Stockholm.
5 000 färre riksdagsröster på socialdemokraterna skulle ha behövts för att förändra resultatet, och därför avslog valprövningsnämnden på onsdagen överklagandet.