Många bussar underkänns

30 procent av de bussar som besiktades under fjolåret underkändes.
I de allra flesta fall hade bussarna som bland annat transporterar skolbarn fel på bromssystemen. Enligt Björn Sundfeldt trafiksäkerhetsansvarig på bilprovningen är de här siffrorna en upprepning av tidigare undersökningar. Både grundkonstruktioner och underhåll måste förbättras betydligt säger Björn Sundfeldt.