SNS föreslår snabbare integrering av flyktingar

Ännu en forskarrapport hävdar att den svenska integrationspolitiken har misslyckats, och det ges nya förslag om åtgärder för att invandrarna snabbare ska kunna komma ut på arbetsmarknaden.
Det är SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, som utarbetat rapporten. Forskarna föreslår ett slags lärlingssystem i kombination med språkträning, där företaget stegvis står för en allt större del av kostnaden för att till slut anställa på samma villkor som annars. Arbetsgivaren skulle tillsammans med det lokala facket komma överens om vad som ska gälla på det enskilda företaget, enligt förslaget i SNS-rapporten