Branddirektören: "Någon kan dö"

Direktören för Mälardalens brand och räddningsförbund, Catarina Tenser, är orolig för att människors liv kan vara i fara om besparingskraven på tre miljoner kronor går igenom.
P4 Västmanland har tidigare rapporterat att Mälardalens Räddningsförbund har ett sparkrav inför nästa år på tre miljoner kronor, enligt ett förslag från politikerna i Mälardalens brand- och räddningsförbunds styrelse. Catarina Tenser tycker att sparkraven är orimliga. - Vi har i år redan haft 19 tillfällen där vi har tre pågående insatser samtidigt och, självklart, minskar vi på styrkorna så kan det hända att vi inte klarar insatserna, och då kan någon dö, säger Catarina Tenser till P4 Västmanland. I onsdags träffade hon politikerna i styrelsens arbetsutskott för att försöka få dem att ändra sig. Där gick man igenom de sju punkter som måste genomföras för att nå fram till en besparing på tre miljoner kronor. Det handlar bland annat om att lägga ner deltidskåren i Tillberga, att avstå rekryteringen av nya brandmän och att höja brandsynetaxan. Men det togs inget beslut i går, det sker i stället på ett offentligt direktionsmöte den 9 december på brandstationen på Vallby i Västerås.