P-plats blir bostäder

Det var rätt av kommunen att besluta om förbud mot rivning av hus i kvarteret Klammerdamm i centrala Halmstad.
Regeringens beslut att godkänna detaljplanen innebär att byggföretaget Skanska nu kan börja bygga ett 40-tal bostäder på den tomt som varit parkeringplats i många år mitt inne i staden.