Maxgräns för dagisbarn i Helsingborg

Även Helsingborgs kommun kommer sätta ett tak för hur många barn det får finnas i grupperna på dagis.
Kommunfullmäktige i Helsingborg sa igår ja till att utreda frågan. Om även Helsingborg genomför en maxgräns för hur många barn det får finns i en grupp blir det andra kommunen i landet som gör det. Sedan tidigare har Lunds kommun satt ett sådant mål.