Inte för dyrt att skjuta älgar

Jägarnas protester mot för höga avgifter för skjutna älgar har inte fått gehör hos länsrätten.
Det är jägare i älgskötselområden i Hylte kommun som tycker att länsstyrelsen tar ut en alltför stor avgift, 400 kronor per älg, med tanke på att skötselområden tagit över en stor del av länsstyrelsens administrationsarbete. Men länsrätten anser att den nuvarande fällavgiften är rimlig, och att det inte går att skilja på avgifterna till olika typer av jaktvårdslag, det uppger Hallandsposten idag.