Facket stämmer kyrkan på miljonbelopp

Kyrkans akademikerförbund har stämt Lunds stift på 1,75 miljoner kronor. Anledningen är att stiftet inte MBL-förhandlade sitt beslut att slå samman församlingar.
Det var för tre år sedan när Svenska kyrkan skiljdes från staten som antalet församlingar minskades drastiskt, bland annat eftersom flera församlingar var för små för att kunna bilda ett beslutande organ. Men beslutet togs aldrig upp i MBL-förhandlingar. Idag torsdag tas Akademikerförbundets krav på skadestånd upp i Arbetsdomstolen.