Magsjukevirus tillbaka på sjukhus

Sjukhuset i Arvika har återigen drabbats av det smittsamma magsjukeviruset calici. En vårdavdelning i Arvika har intagningsstopp och ytterligare en avdelning är drabbad. Smittan har även nått Sjukhuset i Säffle där en avdelning har intagningsstopp.
Caliciviruset härjade inom sjukvården i Värmland i början av november. Då var det intagningsstopp vid flera avdelningar på Centralsjukhuset och planerade operationer i Torsby ställdes in. Läget vid dessa sjukhus är nu under kontroll. Landstingets smittskyddsenhet har tidigare gått ut med uppmaningar om höjd beredskap för att upptäcka magsjukefall och uppmaningen är fortfarande i högsta grad aktuell, enligt ett pressmeddelande från Landstinget. Exempelvis handhygien är väldigt viktig för att undvika att sprida sjukdomen. Caliciviruset är mycket smittsamt och sprids genom direkt eller indirekt kontakt med smittade personer. Symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Sjukdomen går över av sig själv inom några dygn men kan återkomma.