Ny, tung kritik mot ambulansutredningen

Den omstridda ambulansutredningen i Skaraborg får nu ytterligare kritik, och det från en tungt instans. Det är regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, som menar att den medicinska säkerheten är dåligt belyst i utredningen.
Reaktionerna på ambulansutredningen i Skaraborg har inte varit nådiga. I går överlämnades 20.000 namnunderskrifter till sjukhusstyrelsen från protesterande skaraborgare, och nu kommer kritik även från regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse. - Det framgår inte om man kan garantera den medicinska säkerheten i Skaraborgs ambulanser i framtiden, säger Eva Eriksson som är ordförande. Efter år 2005 ska det finnas en utbildad sjukvårdare i varje ambulans, men det framgår inte av ambulansutredningen hur man löser det. Dessutom är det oklart hur man ska klara av att nå sjuka i tid, menar Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för den medicinska säkerheten, och därmed väger styrelsens ord tungt, när Skaraborgs lokala sjukhusstyrelse så småningom ska besluta om ambulanserna. Ett beslut som förmodligen blir försenat, eftersom hälso- och sjukvårdsstyrelsen vill ha mer fakta i målet först.