Lagman anmäld för kränkning av barn

Socialnämnden i Västervik JO-anmäler lagmannen Bo Lundgren vid Västerviks tingsrätt för att han i en rättegång behandlat två barn på ett sätt som inte kan accepteras i svensk domstol. Dessutom bryter lagmannens agerande mot FN:s barnkonvention enligt socialnämnden.
Det är socialnämndens planeringsutskott som tagit beslutet och de skriver i sin anmälan till justitieombudsmannen, JO, att rådmannen Bo Lundgren under en muntlig förhandling vid Västerviks tingsrätt låtit en 14-årig flicka sitta i vittnesbåset och talat till henne med ett språkbruk som hon inte förstod. Och trots att hon föll i gråt under förhöret så pressade rådmannen henne under det en timme långa förhöret. Han skulle även ha använt ett irriterat tonfall och uppmanat henne att tala högre trots att hon grät och inte orkade berätta. Den socialsekreterare som var där tillsammans med flickan förhördes senare och hon anser att hon behandlades med större respekt än barnen. Enligt anmälan har barnen utsatts för stor press och kränkning. Därför är det av största vikt enligt socialnämnden att JO granskar rådmannens och domstolens agerande för att kunna förhindra att något liknade händer igen.