Vägsalt får kritik av ambulansmän

Saltningen av länets vägar väcker blandade känslor hos yrkeschafförerna. Miljöfarligt och halt säger en del, medan andra hävdar att det räddar liv.
En av dem som är kritiska är Kristian Bergdahl, ägare av Bergdahl buss: - Det går lätt 25 liter spolarvätska för en buss som ligger och kör mellan Boden och Luleå varje dag. Dessutom tvingas vi tvätta bussarna ibland upp till två gånger jämfört med en gång i månaden när de sandar, säger han. Även om fästet är bättre på de saltade vägarna än på de sandade så anser Kristian Bergdahl att det blir ännu halare när saltade vägar blir snötäckta. Även Landstingets anställda tycker att saltet ställer till problem. Nu samlar man in åsikter från bland annat ambulanförarna om vad de tycker. Den kritik som hittills kommit in handlar om att saltet lockar vilt på vägen och att smutsen försämrar sikten eftersom den lägger sig både på vindrutan, lyset och reflexerna.