Barsebäck 2 stängs 2003

Regeringen bedömer att de villkor som riksdagen lagt fast för att stänga den andra reaktorn i Barsebäck uppfylls senast vid utgången av 2003.
Det framgår av dagens regeringsförklaring. Förnybara energikällor ska stimuleras genom nya och ''mer marknadsbaserade'' styrmedel.