Maxtaxa leder till besparingar bland äldre

De äldre i Enköping kan komma att drabbas av stora besparingar nästa år. Orsaken är att kommunledningen valt att behålla det statsbidrag på flera miljoner som är tänkt att gå till äldreomsorgen för att täcka inkomstbortfallet av maxtaxan.
Den första juli i år infördes maxtaxa inom äldreomsorgen. Det innebar lägre avgifter för dom äldre, men också att kommunerna får in mindre pengar till verksamheten. På Vård- och Serviceförvaltningen i Enköping hade man därför räknat med att få det bidrag på 3,7 miljoner kronor som staten avsatt i bidrag för att kompensera för intäktsbortfallet. Men så blir det nu inte. Kommunledningen i Enköping anser att dom pengarna inte är öronmärkta för äldreomsorgen. Förutom det uteblivna statsbidraget på 3,7 miljoner kronor, beräknas maxtaxan i Enköping kosta ytterligare 2 miljoner extra nästa år. Det gör att det under nästa år totalt kommer att saknas nästan 6 miljoner kronor. Utan dom pengarna kan det bli nödvändigt med minskad personal och annan service, säger förvaltningschefen Anita Ahlström. Vänsterpartisten Ingalill Swanström, i vård- och servicenämnden är mycket kritisk till att kommunledningen inte ger pengarna till äldreomsorgen. Men Bengt Wahlberg ger sig inte. Han tänker inte skjuta till mer pengar från kommunen: - Det är staten som konstruerat maxtaxan som gör att vi får hål i finanserna i Enköping.