Brittisk tillväxt skrivs ned

Storbritannien har hittills klarat nedgången i världsekonomin bättre än de flesta andra industriländer. Men nu tvingas den brittiska regeringen skriva ned tillväxtprognoserna för ekonomin och rejält öka den statliga upplåningen. Beskeden kom när finansministern igår presenterade höstbudgeten.
För första gången har den hittills så framgångsrike brittiske finansministern Gordon Brown räknat fel - hans tillväxtprognos i budgeten i våras var för optimistisk och hans beräkning av statens lånebehov för låg. Och inför parlamentet har Brown nu meddelat att han täcker hålet med att låna nio miljarder pund mer än beräknat och därmed i år ökar den brittiska statsskulden med totalt 20 miljarder pund, 300 miljarder kronor. Med de lånade pengarna satsar regeringen på att stå fast vid sina utgiftsplaner. Framför allt handlar det om de förbättringar av de offentliga tjänsterna som Labourregeringen satsar väldiga summor och hela sin politiska framtid på. Brown meddelade också att 15 miljarder pund avsatts för försvaret, dvs för ett eventuellt krig i Irak. Men Gordon Brown som framgångsrikt har tvättat bort stämpeln Labour förr som ett ekonomiskt oansvarigt regeringsparti, kunde ihop med de dåliga nyheterna också påpeka att Storbritannien hittills klarat sig bättre genom nedgången i världsekonomin än nästan något annat industriland. Och därmed att den brittiska statsskulden fortfarande trots den ökade upplåningen är historiskt låg.
Agneta Ramberg, London
Agneta Ramberg