Satsning på Marielund får delad kritik

De 18 miljoner stat och kommun gemensamt satsade på att öka samhörigheten i den mångkulturella stadsdelen Marielund i Norrköping fick positiva sociala resultat.
Men den gjorde för lite åt arbetslösheten för invandrare från utomnordiska länder. Den slutsatsen drar Integrationsverkets utredare Hooshang Bazrafshan. I Norrköping har man på ett unikt sätt låtit de boende styra vart pengarna skulle gå och vissa enskilda aktiviteter har lockat fler deltagare än motsvarande i övriga 12 kommuner som fått pengar. Att kommunen satsat på helt nya områden var också föredömligt säger utredaren. Men Norrköping har inte gjort tillräckligt för att råda bot på det verkliga problemet, arbetslösheten, säger han och insatserna har inte blivit en del av ordinarie verksamhet utan riskerar att försvinna.