Skolverket kritiserar förskolor i Nässjö

Barnomsorgen i Nässjö kommun får kritik av Skolverket.
Utvärderingen är inte tillräcklig. Det brister i den pedagogiska verksamheten och de barn som inte talar svenska får inte tillräckligt stöd, enligt Skolverket. Särskilt en av de undersökta förskolorna får mycket kritik. Förvaltningschefen i Nässjö, Nils Carlsson, säger till Smålands-tidningen att kommunen är medveten om bristerna, men att mycket har åtgärdats.