Barns rätt till språkstöd ska stärkas

Uppsala kommun har kritiserats av Skolverket för att en samisk flicka i förskolan inte fick så kallat modersmålsstöd.
Nu kan det också komma en lagändring som ger förskolebarn med annat modersmål än svenska en starkare rätt till språkstöd. Enligt Tidningarnas Telegrambyrå talar mycket för att skollagskommittén kommer att lägga ett sådant förslag. I fallet med den samiska flickan i Uppsala menade kommunen att det krävdes fler barn inom samma språkgrupp för att språkträning skulle kunna genomföras, skriver Upsala Nya Tidning. Men det godkände inte Skolverket, och nu kan alltså kommunens ansvar komma att bli ännu tydligare.