Eskilstuna får VG

Eskilstuna får betyget väl godkänd i tidningen Studentlivs kommunranking av de 39 största utbildningsorterna i landet.
I undersökningen har man ställt tre frågor. Dels om kontakten mellan kommun och studentkår, information till studenterna och stöd till kårerna och Eskilstuna kommun fick VG i alla tre kategorierna. Tidningen Studentliv ges ut av TCO