Förändringar i livsmedelstillsynen

Stora förändringar väntas för den svenska livsmedelstillsynen. Från och med 2004 vill regeringen att länsstyrelserna ska ta över tillsynsansvaret för bland annat mejerier, bryggerier och andra stora livsmedelsföretag, en tillsyn som idag ligger på Livsmedelsverket.
Enligt Upsala Nya Tidning kommer ett regeringsförslag att presenteras inom ett par veckor.