Glömde operationsduk - sköterska varnas

En sjuksköterska vid ett sjukhus i västra Sverige varnas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) för att ha glömt kvar en operationsduk i magen på en patient.
Duken upptäcktes genom röntgen efter det att patienten fått magsmärtor efter en blindtarmsinflammation. HSAN finner att sköterskan varit oaktsam och inte tillräckligt noggrant räknat dukarna före och efter operationen. Felet är varken ringa eller ursäktligt och sjuksköterskan varnas.