Rehabilitering för kvinnor med hjärtproblem

Kvinnor med hjärtsjukdom är ofta mer deprimerade än män i samma situation. För att komma tillrätta med det har projektet Kvinnohjärtan startats i Umeå där forskarna har skräddarsytt ett rehabiliteringsprogram.
Under ett år har kvinnorna fått lära sig bemästra livsproblem, handskas med relationer och hantera sina egna känslor, och det har gett mycket goda resultat, säger till Ekot Gunilla Burell, forskare vid institutionen för vårdvetenskap vid Uppsala Universitet.