Förbud mot kvarsittning i skolan

Kvarsittning i skolan ska bli förbjudet, det kommer skollagskommittén att föreslå. Majoriteten i kommittén anser att det är förlegat att tvinga elever att stanna kvar efter skolans slut som ett straff, det skriver Svenska Dagbladet.
Däremot ska stökiga elever få visas ut från lektioner under resten av ett undervisningspass. Idag har läraren rätt att hålla kvar elever upp till en timme om de uppträder olämpligt i klassrummet. Den parlamentariska skollagskommittén lämnar sitt förslag till regeringen i mitten av december.