Kritik mot oanvända EU-pengar

Socialdemokraten och EU-parlamentarikern Göran Färm från Norrköping, anser att det måste bli lättare att söka pengar från EU:s olika fonder.
Trots den enorma miljardrullning EU:s budget innebär, så går den varje år med stora överskott. De inbetalade medlemsavgifterna går inte åt. EU:s budget gick med 135 miljarder i överskott förra året, vilket gav medlemsländerna återbäring på de inbetalade medlemsavgifterna. Det är framförallt regionalfonderna och strukturfonderna som får över pengar och Göran Färm, som är huvudansvarig för parlamentets behandling av EU:s gemensamma budget, anser därför att det måste bli betydligt enklare ansökningsförfaranden så att pengarna kommer till användning. Ett annat alternativ är att man sänker ambitionsnivån med EU och att medlemsavgifterna sänks.