Svårt för överviktiga att gå ner i vikt

Det är svårt för många överviktiga att ändra sitt beteendemönster och gå ner i vikt.
Det konstaterar Landstinget Kronoberg som har utvärderat ett stort överviktsprojekt som pågått i två år och som är unikt i sitt slag i landet. Drygt 180 personer var med vid starten och målet var att minst hälften av dem skulle minska sin vikt med minst 10 procent. Men av de patienter som fullföljde projektet var det bara en fjärdedel som uppnådde den viktminskningen. Dessutom visade det sig att de patienter som fick pröva viktminskningsmedicinen Xenical gick ner mindre i vikt än de som inte fick Xenical.