Volvofack vill utreda flytt av Skövdemotor

Metallfacket vid Volvo Personvagnars motorfabrik i Skövde kräver en utredning om varför Skövde går miste om tillverkningen av den nya sexcylindriga motorn till Storbritannien. Facket misstänker att Skövdefabriken missgynnas av de avtal som ägaren Ford har med fackföreningarna ute i Europa.
Den nya generationens sexcylindriga prestigemotor till Volvos personbilar har utvecklats av teknikerna i Skövde och Göteborg. Men tillverkningen hamnar nu vid Fords motorfabrik i Wales i Storbritannien. Metallfacket misstänker att de särskilda avtal som Volvos ägare Ford har med fckföreningarna i Europa gör Skövdefabriken mindre konkurrenskraftig. De här avtalen finns till exempel i Tyskland, Storbritannien och Frankrike. De innebär att sysselsättningen garanteras på en fabrik under ett visst antal år. Det innebär att ägaren försöker hålla uppe produktionen i en sådan fabrik. I Sverige finns inte den här sortens avtal.