Gymnasieförbund överklagar friskoleetablering

Kalmarsunds gymnasieförbund lämnade på onsdagen in en överklagan om skolverkets beslut att låta friskolan John Bauer-gymnaset starta i Kalmar nästa år.
Enligt Håkan Alm, förbundschef för Kalmarsunds gymnasieförbund är anledningen bakom överklagandet enbart ekonomiskt. Han säger till P4 Kalmar att de fick beskedet från Skolverket den åttonde november och då var redan budgeten för 2003 klar. Nu måste hela budgeten rivas upp och göras på nytt om John Bauergymnasitet ska kunna starta och då kommer de befintliga skolorna få mindre pengar än planerat. Håkan Alm hoppas nu att skolverket ska skjuta på John Bauergymnasiets etablering till 2004 så de hinner planera in det i sin budget.