Fullt i finkan

Beläggningen på landets fängelser fortsätter att vara extremt hög. Det visar den senaste statistiken från Kriminalvårdsstyrelsen.
Under oktober var 98 procent av de tillgängliga platserna vid landets anstalter belagda. På fängelsena i Norrköping, Skenäs och Skänninge fanns inte en enda ledig plats förra månaden.