Högskolekurs om nationella minoriteter

En högskolekurs om Sveriges nationella minoriteter ges nu på Södertörns högskola. Kursen är den enda i sitt slag.
Lena Sikku är högstadielärare och en av de som går kursen. Hon anser att det finns ett behov för en sån här kurs. -Det man möter är ren okunskap. Det är inte många som vet vilka minoriteterna är och vilka rättigheter de har. Lena Sikku tror också att hon i sitt läraryrke kommer att få stor användning av sina kunskaper om de nationella minoriteterna. Olika perspektiv på minoriterna Minoritetsfrågorna ur både ett svenskt och internationellt perspektiv är något som studenterna på kursen Nationella minoriteter lär sig. Kursen tar också upp mänskliga rättigheter och organisationer som FN och EU. Men också det att de fem olika minoritetsgrupperna: judar, romer, samer, tornedalsfinnar och finnar har olika status i samhället. Under kursens gång har olika föreläsare från de olika minoriteterna deltagit och det har varit mycket uppskattat. Kursen nationella minoriteter kommer att gå varje termin och för nästa år planerar man att hålla kursen på deltid så att fler kan gå den. Kursen unik i sitt slag Rebecka Lettevall som är kursansvarig och lektor vid Södertörns högskola säger att enligt lagen ska det informeras om de nationella minoriteterna. - Vi behövde en sån här kurs som tar upp om de nationella minoriteterna och det står också i lagen att man ska informera om de nationella minorieterna i bland annat skola, media och kulturen, säger Rebecka Lettevall. Kursen är den enda i sitt slag, säger Rebecka Lettevall. - Den är unik. Det finns ingen annan liknande kurs där man tar upp det på det här sättet, övergripande om de nationella minoriteterna.