Svonni behåller ordförandeklubban i sitt parti

Det blir inget maktskifte i partiet och organisationen Samerna. Lars Wilhelm Svonni behåller ordförandeklubban tills vidare. Valet gjordes efter en remissrunda ute i distrikten.
I september höll Samerna kongress i Stockholm och där var det meningen att man för första gången skulle byta ordförande. Lars Wilhelm Svonni som har varit ordförande i tio år förväntades lämna över ordförandeklubban till Anders Kråik, som var valberedningens förslag. Inga valärenden Men på grund av kritik från organisationens lekmannarevisor så genomfördes aldrig några valärenden. Det här skulle i stället skjutas på framtiden genom ett förenklat valförfarande och nu har valet gjorts per capsulam, som det heter. Det innebär att valberedningen har skickat ut sitt förslag på remiss till distriktsordförandena och valberedningen föreslog omval på hela styrelsen och ordföranden Lars Wilhelm Svonni. Kongress i vår Ingen har haft några invändningar mot detta och nu fortsätter alltså Svonni som ordförande fram till kongressen nästa vår, trots att valberedningens ursprungliga förslag var Anders Kråik. - Vi kom fram till att det inte var så lämligt att föreslår några nyval med det här valförfarandet utan vi väntar med valen till nästa kongress till våren, säger Owe Niia, valberedningens ordförande. Kan det bli aktuellt med ordförandebyte då? - Det blir det garanterat men jag kan i dagsläget inte säga vem det blir, säger Niia.