Brandvarnare hinner inte installeras före nyår

Många av de runt 200 000 stockholmare som bor i kommunala bostadsbolag riskerar att inte få de brandvarnare som Stockholms stad beslutat om.
Från nyår skulle alla bostäder i Stockholm ha fungerande brandvarnare. Men tidsgränsen kommer inte att hållas av de kommunala bostadsbolagen. Familjebostäder har fått tillstånd att vänta och Stockholmshem och Svenska bostäder kommer också att söka dispens. Lars Furuhed är socialdemokrat och ordförande i Brand- och räddningsnämnden i Stockholm. Han säger till Radio Stockholm att företagen borde ha haft både tid och möjlighet att skaffa fram brandvarnare, eftersom beslutet fattades för ett och ett halvt år sen.