Höjda avgifter inom landstinget

Patientavgiften för besök på hälsocentral höjs, från 100 till 140 kronor.
Dessutom höjs tandvårdstaxan med 10 procent. Det beslutade landstingsfullmäktige igår.