Ingen straffavgift för Vaggeryd

Vaggeryds kommun behöver inte betala straffavgiften på en miljon kronor.
Miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut, som kommunen har överklagat. Det var i slutet av augusti som Vaggeryds kommun straffades med en miljösanktionsavgift för att ha tagit upp stora mängder sand, som de sedan sålde vidare. Miljödomstolen bedömer att kommunens syfte var att anlägga en våtmark vid reningsverket och att det inte fanns kommersiella intressen inblandade. Därför upphävs nu Länstyrelsens beslut.